Miten valmistautua kuukauden metsästysvaellukselle?

Kuukauden mittainen metsästysvaellus erämaahan on todella palkitseva ja ikimuistoinen kokemus. Erämaajahdissa yhdistyvät upealla tavalla metsästys, luontokokemukset, sekä itsensä haastaminen niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Kuukauden aikana erämaassa kohtaa vaihtelevia sääolosuhteita, vaikeita maastoja ja haastavia tilanteita, mutta toisaalta myös suuria onnistumisen kokemuksia, itsensä voittamista ja tiivistä yhteyttä ympäristöön. Onnistunut reissu vaatii aina hyvän valmistautumisen ja suunnittelu kannattaakin aloittaa hyvissä ajoin.

Karttatiedustelu ja suunnitelmien tekeminen

Pitkän metsästysvaelluksen suunnittelun tärkeimmät kulmakivet ovat karttatiedustelu ja tiedonhaku alueesta, sekä näiden pohjalta tehtävä retkisuunnitelma. Muun muassa maastotyypit, korkeuserot, reittivaihtoehdot, potentiaaliset leiripaikat sekä riistaeläinten mahdolliset elinpaikat ja kulkureitit vaikuttavat niin reissun sujuvuuteen, tarvittavaan varustukseen kuin riistan saamisen mahdollisuuksiinkin.

Karttatiedustelu kannattaa aloittaa hankkimalla paperikartta. Sen avulla koko alue hahmottuu selkeästi ja eri maastotyppien ja -muotojen suhdetta toisiinsa on helpompi arvioida. Paperinen kartta kulkee vaelluksella mukana suunnistuksen apuna, sekä hätävarana elektronisten laitteiden pettäessä.

Paperikartan lisäksi suunnittelussa kannattaa hyödyntää erilaisia karttasovelluksia ja nettisivuja. Niistä saa runsaasti lisää informaatiota muun muassa reiteistä, autiotupaverkostosta, rinteiden jyrkkyydestä, jokien ylityspaikoista ja alueen palveluntarjoajista. Osaan sovelluksista voi lisäksi tallentaa valmiiksi omia reittejä ja kiinnostavia kohteita.

Pohdi suunnitelmia tehdessäsi ainakin seuraavia asioita: Mistä aloitan jahdin? Mistä riistaa voisi löytyä? Perustanko perusleirin vai vaihdanko paikkaa usein? Milloin käyn autolla täydentämässä ruokavarastoja ja huoltamassa varusteita? Onko alueen vesi juomakelpoista ja mistä täydennän vettä? Kuinka pitkiä päivämatkoja tavoittelen? Missä ja miten leiriydyn?

Lisätietoa metsästysalueesta ja sen erityispiirteistä kannattaa etsiä internetin hakukoneista, sosiaalisesta mediasta ja keskustelupalstoilta. Alueella käyneet muut metsästäjät ovat myös hyvä tiedonlähde.

Ole realistinen suunnitelmien ja tavoitteiden suhteen ja tee muutamia vaihtoehtoisia suunnitelmia, sekä kirjaa ylös useampia kiinnostavia kohteita. Näin vältyt suurimmalta epävarmuudelta ja pettymyksiltä jos esimerkiksi suunnittelemasi leiripaikka onkin jo varattu, eteneminen hitaampaa kuin kuvittelit, sää muuttuu todella huonoksi tai reitti on liian vaikeakulkuinen.

Jahtiseurueen kanssa kommunikointi

Suunnittele reittivaihtoehdot aina mahdollisimman realistisesti oman ja jahtiseurueesi toiveiden, kokemuksen ja fyysisen kunnon mukaisesti. On parempi yllättyä omasta jaksamisesta positiivisesti, kuin lukkiutua liian tiukkaan suunnitelmaan. Myös varasuunnitelmien tekeminen on ehdottoman tärkeää, koska tällöin vähennät maastossa tapahtuvien yllättävien tilanteiden ja huonon päätöksenteon mahdollisuuksia.

Mikäli lähdette pitkälle metsästysvaellukselle ystävien kanssa, kommunikoikaa toiveista, odotuksista, suunnitelmista ja käytännön järjestelyistä hyvissä ajoin. Yhteisen tavoitteen eteen työskentely vaatii hyviä ryhmätyötaitoja ja kuukauden erämaaretki tuo väistämättä eteen myös vaikeita hetkiä. Keskustelkaa yhdessä avoimesti potentiaalisista erimielisyyttä aiheuttavista tilanteista.

Käykää läpi myös mahdollisia vaaranpaikkoja, sekä toimintamalleja onnettomuustilanteissa. Erämaassa ammattiavun saaminen voi kestää pitkään, joten ryhmän ensiaputaitoihin on tärkeä kiinnittää huomiota. Tehkää suunnitelmia myös onnettomuustilanteiden ja loukkaantumisten varalle. Mistä apua saa ja kuinka kaukana apu on?

Jos olet reissussa yksin, tee retkisuunnitelma ja jaa se läheistesi kanssa etukäteen. Päivitä tilannettasi kotiin tai ystäville säännöllisesti mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa apu osataan näiden tietojen avulla lähettää oikealle alueelle.

Pakkauslista ja varusteet

Mukaan otettavien varusteiden listaaminen on usein turhaan ylenkatsottu valmistautumistoimi. Pakkauslistan tekeminen on erittäin olennaista pitkän reissun onnistumiselle, koska unohtunut varuste on aina se huonoin varuste. Erityisesti erämaavaelluksilla on tärkeää että kaikki tarvittava on mukana. Listan tekeminen hyvissä ajoin helpottaa huomaamaan puutteet varustuksessa, jolloin hankintojen tekemiselle ja varusteiden sisäänajolle jää riittävästi aikaa.

Niin olemassa olevat, lainatut kuin uudetkin varusteet tulee aina tarkistaa ennen reissua. Onhan teltassa kaikki kiilat tallella ja kaaret ja kangas ehjät? Osaanhan pystyttää majoitteen? Ovatko rinkka ja makuualustat ehjät? Löytyykö lämmintä vaatetta riittävästi? Paljonko kantamuksille tulee yhteensä painoa? Löytyykö potentiaalista karsittavaa? Mitkä ovat ehdottoman tärkeitä varusteita? Jos puutteita löytyy, tulee uudet hankinnat ja korjaukset tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Uusien varusteiden sisäänajaminen on aina tehtävä ennen matkaan lähtemistä. Metsästysvaellukselle suuntaaminen uutuuttaan kiiltävien kenkien kanssa on varma resepti katastrofille. Kuukauden erämaaretki asettaa fyysiselle ja psyykkiselle suorituskyvylle suhteellisen kovia vaatimuksia, joten varusteiden on oltava tuttuja, ehjiä ja käyttöön sopivia.

Kunnon ylläpitäminen

Kuukauden metsästysvaellus vaatii kovaa kuntoa, erityisesti kun selässä kulkevat majoite, ruuat, vesi, ase, ammukset, optiikka, vaatteet ja muut tarvikkeet. Heti ensimmäisenä päivänä epätasaisesta maastosta ja painavasta kantamuksesta ärtyvä polvi ei lupaa hyvää loppureissun kannalta, ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa retken päättymiseen loukkaantumisen kautta.

Fyysisen kunnon ylläpitäminen ja kasvattaminen kuuluu parhaassa tapauksessa normaalin arkielämän aktiviteetteihin. Vahvista erityisesti jalkoja ja keskivartaloa, koska ne luovat perustan koko kehon jaksamiselle vaelluksen aikana. Korosta mahdollisuuksien mukaan kokonaisvaltaisesti aktiivista ja liikkuvaa elämäntapaa sen sijaan, että tekisit vain lyhyitä intensiivisiä treenejä. Erällä ollaan jaloillaan päivittäin tunteja, jolloin rasite on hyvin erilaista kuin arjessa.

Metsästysvaellukseen valmistautumiseen kuuluu tärkeänä osana taakan kantaminen - mieluiten vaihtelevassa säässä ja realistisella varustuksella. Lähde kävelylle rinkan kanssa ja kasvata painoa reissun lähestyessä. Pue jalkaan ne kengät joilla kuljet erämaassakin ja haasta itsesi lähtemällä ulos myös todella huonossa säässä. Metsästyskauden aikana erämaassa liikkuessasi et voi päättää saatko vastaasi vettä, tuulta, räntää, lunta vai auringonpaistetta. Todennäköisesti kohtaat kuukauden aikana kaiken tämän.

Ampumaharjoittelu

Metsästysreissuun valmistautumisen yhteydessä on mainittava muutama sana myös ampumaharjoittelusta, koska sen tuoma varmuus on ehdottomasti tärkeä osa onnistunutta jahtitapahtumaa. Ampumaradalla vietetty aika ei koskaan mene hukkaan, mutta tehokas ja todellista tilannetta vastaava harjoittelu vaatii hieman vaivannäköä.

Pöydältä, hyvältä tuelta ja rauhassa pahvitauluun ammuttu laukaus ei täysin optimaalisesti tue onnistuneen riistalaukauksen vaatimuksia. Aseen tarkkuutuuksen ja perusharjoittelun lisäksi metsästäjän kannattaakin aina mahdollisuuksien mukaan harjoitella metsällä vastaan tulevia ampuma-asentoja ja tilanteita.

Hyviä harjoitteita kiväärin kanssa ovat muun muassa repun tai muun sovelletun tuen päältä ja erilaisista istuma-asennoista ampuminen, sekä metsästystilanteiden simulointi. Haulikkolajeista puolestaan Compak on todella hyvä laji vaihtelevien tilanteiden harjoitteluun. Radalle kannattaa pukeutua jahtivarustukseen ja ampua aseella myös hanskat kädessä jos sitä on odotettavissa myös reissun aikana. Tuntuma liipasimeen ja kahvaan sekä hallintalaitteisiin on yllättävän erilainen sormikkaat kädessä.

Ampumaharjoittelussa kannattaa simuloida metsästystilanteen aiheuttamaa painetta ja olosuhteita. Hyviä harjoitteita kivääriammuntaan ovat esimerkiksi aikarajaa vastaan ampuminen mahdollisimman tarkasti, maalin vaihtaminen toiseen ystävän käskystä ja sykkeen nostattaminen esimerkiksi kyykkyhypyillä ennen ampumasuoritusta. Nämä harjoitteet eivät ole tarkkoja toisintoja tositilanteesta, mutta mallintavat kuitenkin tehokkaasti todellisen metsästystilanteen vaihtelevuutta, adrenaliinin vaikutusta suoritukseen, sekä erämaajahdin fyysisyyden tuomaa haastetta.

Mikäli olet lähdössä jahtiin ystävän kanssa, harjoitelkaa tähystäjä-ampuja -parin kommunikaatiota ja toimintaa. Erämaajahdeissa ampumamatkat voivat, ampujan taito huomioon ottaen, olla pidempiä kuin rikkonaisemmilla metsästysmailla, jolloin hyvän tähystäjän arvo nousee todella korkealle. Kun kommunikaatio ja askelmerkit ovat selvät, saa jahtikaverista parhaimmillaan avun niin matkan mittaamiseen, osuman tähystykseen, mahdollisen paikkolaukauksen suorittamiseen, kuin laukauksen jälkeiseen eläimen seuraamiseenkin.

Blogi ja uutiset

Patruunan ja luodin valinnan merkitys

Miten valmistautua kuukauden metsästysvaellukselle?

SAKO 90 – Uudelleensyntynyt